Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Infodemija vakcine Infodemija virusi

Tuberkuloza i vakcina protiv tuberkuloze

Infodemija vakcine Infodemija virusi

Zajedničko saopštenje: Male boginje u Srbiji

Infodemija vakcine Infodemija virusi

Male boginje (morbile)

Infodemija javno zdravlje

Pitanja u vezi sa izlivanjem amonijaka