Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Stefan Mandić-Rajčević

Asistent, Viši naučni saradnik

Institut za socijalnu medicinu

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Omiljeni citat

„Ni najbolji argumenti na svetu neće nikome promeniti mišljenje. Jedino što može da promeni nečije mišljenje jeste dobra priča“. – Ričard Pavers (Richard Powers), pisac i dobitnik pulicerove nagrade

O meni

Dr Stefan Mandić-Rajčević, lekar i doktor medicinskih nauka iz oblasti medicine rada, asistent je za Katedri za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se naučno istraživačkim radom iz oblasti javnog zdravlja, socijalne medicine, medicine rada, toksikologije, kao i spremnosti na vanredne situacije. Sertifikovani je menadžer infodemije, i od početka pandemije učestvuje u naporima da se naučne preporuke na razumljiv način predstave i primene, ali i da se čuju brige i nedoumice svih ljudi i da se na njih adekvatno odgovori. Ova pandemija gde je udaljila od čisto kvantitativnih istraživanja ka kvalitativnom pristupu i usmerila na rad u zajednici.

 

Polja ekspertize: Javno zdravlje, komunikacija rizika, upravljanje infodemijom, promena ponašanja

Aleksandar Stevanović

Saradnik u nastavi

Institut za socijalnu medicinu, 

Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Omiljeni citat

„Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi“ – K. Marks

O meni

Dr Aleksandar Stevanović je saradnik u nastavi Katedre za socijalnu medicinu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  Trenutno pohađa doktorske akademske studije u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenu specijalizaciju iz socijalne medicine. Učesnik je brojnih kongresa u zemlji i inostranstvu na temu zdravstvenih inovacija, a 2016. godine Ministarstvo spoljnih poslova Francuske dodelilo mu je titulu mladog ambasadora za ljudska prava.  Fokus njegovih istraživačkih aktivnosti obuhvata merenje opterećenja društva bolešću, infodemiologiju i socijalne determinante zdravlja.  Od 2021. godine, sertifikovani je menadžer infodemije Svetske zdravstvene organizacije.

 

Polja ekspertize: Socijalna medicina, infodemiologija, javno zdravlje, zdravstveni indikatori

Aleksandra Jović Vraneš

Redovni profesor
Institut za socijalnu medicinu
Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Omiljeni citat

Dobra pitanja nadmašuju jednostavne odgovore.“ – Paul Samuelson

O meni

Prof. dr Aleksandra Jović Vraneš nastavnik je na Katedri za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disetaciju pod nazivom „Ispitivanje zdravstvene pismenosti među korisnicima usluga primarne zdravstvene zaštite “ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine. U Školi javnog zdravlja radi od njenog osnivanja, kao predavač na master i doktorskim programima. Glavna polja interesovanja uključuju promociju zdravlja, zdravstveno vaspitanje i zdravstvenu pismenost, kao i ljudska prava. Od 2019. godine je rukovodilac Centra škole javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite.

 

Polja ekspertize: Socijalna medicina, javno zdravlje, zdravstvena pismenost, zdravstvena politika

Vida Jeremić Stojković

Docent
Katedra humanističkih nauka
Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Omiljeni citat

“Imaj hrabrosti da se služiš vlastitim razumom.” – Imanuel Kant

O meni

Dr Vida Jeremić Stojković završila je osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010., gde je i doktorirala u oblasti javnog zdravlja 2019. godine. Master studije iz bioetike završila je 2021. u okviru zajedničkog programa Clarkson univerziteta/Icahn School of Medicine at Mount Sinai u Njujorku.  Predaje medicinsku sociologiju, medicinsku etiku, bioetiku i komunikaciju u medicini na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Kao istraživač učestvuje na nekoliko međunarodnih projekata iz oblasti javnog zdravlja i istraživačke etike. U istraživačkom smislu fokusirana je na pitanja istraživačke i kliničke etike, izazove u zaštiti zdravlja adolescenata, i sve aktuelnije pitanje faktora koji utiču na ponašanje u vezi sa vakcinacijom.

 

Polja ekspertize: Bioetika, javno zdravlje

Smiljana Cvjetković

Docent

Katedra humanističkih nauka

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Omiljeni citat

„Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet“. – Nelson Mandela

O meni

Dr Smiljana Cvjetković, master psihologije i doktor medicinskih nauka iz oblasti javnog zdravlja, docent je na Katedri humanističkih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Iako se dominantno bavi naučno-istraživačkim radom i nastavom, svoje profesionalno iskustvo sticala je u okviru različitih profesionalnih uloga, uključujući kreiranje i moderaciju velikog broja seminara i psiholoških radionica realizovanih u okviru domaćih i međunarodnih projekata. Kombinujući praktično iskustvo sa teorijskim znanjem posvećena je prevođenju istraživanja u praksu u okviru različitih oblasti kao što su zdravstveni stavovi, vakcinalno ponašanje i promena ponašanja.

 

Polja ekspertize: Zdravstvena komunikacija, psihologija u zajednici, psihološko savetovanje, empirijska bioetika

Nikola Ilić

Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija
Centar za informacione i komunikacione tehnologije
Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Omiljeni citat

“Kada nešto čuješ – to je samo jedno mišljenje, kada nešto vidiš – to je samo jedan ugao gledanja na stvar.” – Marko Aurelije

O meni

Dr Nikola Ilić je rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija Centra za informacione i komunikacione tehnologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kao doktorant Biomedicinske informatike posvetio se usavršavanju u oblasti onlajn edukacije u medicini, digitalnog izdavaštva, prikupljanja i zaštiti podataka u naučno-istraživačkom procesu. Učestvovao u dizajniranju i implementaciji brojnih informacionih sistema namenjenih upravljanju nastavom, onlajn edukaciji, stručnoj kolaboraciji, digitalnom izdavaštvu i organizovanju i upravljanju događajima.

 

Polja ekspertize: Biomedicinska informatika, onlajn edukacija, zaštita podataka