Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Kontaktirajte nas ukoliko želite da se pridružite našem radu. Proverene informacije nikada nisu bile važnije.

Gde se nalazimo?

Institut za socijalnu medicinu,
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Republika Srbija

    Prilog dokument (nije obavezno):