Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Indeks do sada objavljivanih pojmova

A

Amonijak

B

BSG vakcina (Tuberkuloza)

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

S

T

Tuberkuloza (BCG vakcina)

Ć

U

F

H

C

COVID-19

Č

Š