Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Misija i vizija

 

Vizija

Građani i građanke koji imaju poverenja u zdravstvene institucije i sposobni su da donose ispravne odluke u vezi sa svojim zdravljem i blagostanjem zahvaljujući prisustvu visoko-kvalitetnih i blagovremenih zdravstvenih informacija koje su prilagođene u odnosu na njihove brige i potrebe.

 

Misija

Ublažavanje i neutralisanje negativnog uticaja infodemije na javno zdravlje, kao i jačanje spremnosti društva na krizne situacije koristeći metode osluškivanja zajednice i intervencija zasnovanih na naučnim dokazima.