Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Ako želite da saznate više o infodemiji, pogledajte OVDE

Čime se bavi Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom?

Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom (u daljem tekstu – Laboratorija) osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu. Osnovna misija Laboratorije jeste da ublaži ili neutrališe negativan uticaj infodemije na javno zdravlje i da podrži društvenu spremnost tokom (zdravstvenih) kriza kroz aktivnosti koje obuhvataju osluškivanje zajednice, intervencije zasnovane na dokazima i partnerstva sa različitim interesnim stranama.
Laboratorija je dobila direktnu podršku Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, a u njenom radu učestvuju nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Šta je Mreža Laboratorije za infodemiologiju i upravljanje infodemijom?

Mreža Laboratorije za infodemiologiju i upravljanje infodemijom (u daljem tekstu – Mreža Laboratorije) okuplja naučnike, nastavnike, istraživače i zdravstvene eksperte različitih disciplina na zajedničkoj misiji unapređenja odgovora na infodemiju u Srbiji. Mreža Laboratorije služi za uvezivanje različitih aktera koji učestvuju u uspostavljanju informacionog okruženja u Srbiji – zdravstvenih radnika, naučnika i nastavnika, ali i novinara, predstavnika nevladinog sektora, predstavnika državnih institucija, međunarodnih posmatrača itd. Učestvovanje u radu Mreže je na dobrovoljnoj bazi, a od članova se traži da poštuju Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Beogradu i da prijave bilo kakav konflikt interesa.

Zašto Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu?

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je institucija od nacionalnog značaja sa stogodišnjom tradicijom. Fakultet zapošljava veliki broj istraknutih stručnjaka u domenu medicinskih nauka, preventivne i kurativne medicine, te uživa veliko poverenje zajednice. Entuzijazam Uprave Fakulteta je već dokazan na polju pružanja visoko-kvalitetnih zdravstvenih informacija zainteresovanoj javnosti, dok nastavnici Fakulteta uspešno sarađuju sa resornim ministarstvima, novinarima, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama.

Zašto Institut za socijalnu medicinu?

Institut za socijalnu medicinu se tradicionalno bavi javnozdravstvenim temama i okuplja tim stručnjaka sa bogatim iskustvom u kreiranju i zastupanju javnozdravstvenih politika, kao i implementaciji programa promocije zdravlja i unapređenja zdravstvene pismenosti u zajednici. Zaposleni na Institutu za Socijalnu medicinu učestvovali su u radnom timu Ministarstva zdravlja prilikom pisanja Zakona o javnom zdravlju i Strategije javnog zdravlja, ali i mnogih drugih važnih analiza, izveštaja i preporuka u vezi sa zdravljem stanovništva. Dalje, zaposleni na Institutu iza sebe imaju niz uspešno realizovanih projekata usmerenih ka unapređenju zdravlja zajednice u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, ali i sa drugim međunarodnim organizacijama. Na kraju, zaposleni na Institutu za socijalnu medicinu učestvuju u realizaciji predmeta na dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi koji obrađuju praktično sve važne komponente upravljanja infodemijom:

  • Zdravstvena pismenost
  • Zdravstveno vaspitanje
  • Promocija zdravlja u okruženju
  • Veštine komuniciranja
  • Zdravlje mladih
  • Medijske kampanje u promociji zdravlja

Ako želite da nas kontaktirate, uradite to OVDE