Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Šta su to treća i četvrta doza COVID-19 vakcine, a šta buster?
Ko i kada bi trebalo da dobije treću/četvrtu dozu COVID-19 vakcine?
Šta su to bivalentne buster vakcine?
Zašto se primenjuju dodatne doze vakcine?

Šta su to treća i četvrta doza COVID-19 vakcine, a šta buster?

Buster (eng. booster) doza vakcine jeste svaka dodatna doza vakcine koja se daje kompletnovakcinisanim osobama. Za kompletno vakcinisanu osobu se kaže da je izvršila primovakcinaciju, odnosno da je primila 2 doze predviđene COVID-19 vakcine. Treba napomenuti da se imunodeficijentnim osobama preporučuje primanje 3 doze previđene COVID-19 vakcine i tada se smatraju kompletno vakcinisanim.

Treća odnosno četvrta doza vakcine protiv COVID-19 predstavljaju buster vakcine za kompletnovakcinsane osobe. 

Ko i kada bi trebalo da dobije treću dozu COVID-19 vakcine?

Prva buster doza vakcine protiv COVID-19 primenjuje se kod svih osoba, uzrasta 18 godina istarijih, kod kojih je završena primovakcinacija i to:

1. Nakon najmanje 3 meseca od davanja druge doze vakcine, bez obzira na vrstu vakcinekoju je osoba primila u okviru primovakcinacije.

2. Nakon najmanje 3 meseca od davanja dodatne, treće doze, kod osoba sa primarnim isekundarnim imunodeficijencijama (osobe koje su nakon najmanje 28 dana od drugedoze primile mRNK vakcinu, kao dodatnu, treću dozu).

Ostavlja se mogućnost da osoba koja se vakciniše izabere vrstu vakcine koja će biti primenjenakao buster doza.

Ko i kada bi trebalo da dobije četvrtu dozu COVID-19 vakcine?

Četvrtu dozu vakcine mogu primiti sve osobe uzrasta 18 i više godina kod kojih je od davanjatreće doze prošlo najmanje 5 meseci.

Četvrta doza vakcine se prvenstveno preporučuje kod:

1. Osoba sa primarnim i sekundarnim imunodeficijencijama koje su u okviru primovakcinacijeprimile samo 2 doze vakcine i buster dozu nakon toga

2. Osoba starijih od 60 godina

3. Osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje rade na poslovima prilikom koji dolazeu kontakt sa pacijentima

Ostavlja se mogućnost da osoba koja se vakciniše izabere vrstu vakcine koja će biti primenjenakao buster doza.

Primena buster doze kod dece

Primena buster (treće) doze vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech preporučuje se kod sve deceuzrasta 12 do 18 godina, kod kojih je od davanja druge doze vakcine prošlo najmanje 5 meseci.

Šta su to bivalentne buster vakcine?

Nove vakcine su takođe iRNK vakcine koje sadrže 2 soja virusa zbog čega se nazivaju bivalentne. Jedan soj je originalni soj koronavirusa, a drugi soj predstavlja jedan od trenutno aktuelnih sojeva kao što su BA.1 ili BA.4 i BA.5. Jedna polovina BA.4/BA.5 vakcine pruža zaštitu protiv originalnog soja, a druga polovina i protiv BA.4 i protiv BA.5 zbog njihove sličnosti u strukturi. Bivalentene vakcine su zamišljene kao buster (pojačivač) vakcine odnosno daju se samo kod prethodno kompletno vakcinisanih osoba što znači da su primili 2, 3 odnosno 4 doze monovalentne vakcine bilo kog proizvođača.

Zašto se primenjuju dodatne doze vakcine?

Svaki kontakt sa patogenom aktivira naš imunski odgovor. Zahvaljujući njemu stvara se zaštita odponovne infekcije, dobijanja teške forme bolesti i/smrtnog ishoda. Nakon nekih infekcija stvara se doživotni imunitet, ali u ostalim stvorena imunska zaštita je vremenski ograničena i ne pruža doživotnuzaštitu. Zato takve infekcije možemo dobiti više puta tokom života. Vakcinalni imunitet takođe moževarirati u odnosu na dužinu zaštite. Tako, u slučaju COVID-19, on kao i nakon prirodne infekcije imaograničeno trajanje. Zato se vakcinisane osobe, uostalom kao i one osobe koje su prirodno inficirane, mogu ponovo zaraziti nakon višemesečnog perioda od kada su primili poslednju dozu vakcine. Svimdosadašnjim studijama dokazano je da primanjem svake dodatne doze vakcine, aktiviramo imunskisistem da stvara dodatnu zaštitu protiv teškog oboljevanja i smrti od COVID-19 iz dva razloga: Prvo, zatošto imunitet vremenom slabi, a drugo, zato što se virus tokom pandemije menja i teže prepoznaje.

REFERENCE:

GLAVNE PREPORUKE:

Treća odnosno četvrta doza vakcine protiv COVID-19 predstavljaju buster vakcine za kompletnovakcinsane osobe. 

Treća doza COVID-19 vakcine se preporučuje svima od 18 godina i starijima, najmanje 3 meseca od davanja druge doze.

Četvrtu dozu COVID-19 vakcine mogu da prime svi od 18 godina i stariji, ali se preporučujeosoba sa povećanim rizikom od oboljevanja.