Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

We are bombarded with information, we strip back the unnecessary to deliver simple experiences.

Ambrose Watson

Web Developer

Ricky Harper

Designer

Jeremy Gifford

Photographer

Louis Macfarlane

Co-Founder

Ryan Briner

Senior Designer

Robert Crawford

Graphic Designer