Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Da li vakcina protiv virusa COVID-19 utiče na moju plodnost?
Da li da se vakcinišem ako planiram porodicu?
Da li vakcina utiče na plodnost mog partnera?

Marija J. (29) sa svojim partnerom planira porodicu. Nisu vakcinisani, a Marija je na društvenim mrežama pronašla tvrđenje da određeni protein iz vakcine dovodi do stvaranja antitela koja napadaju placentu i izazivaju sterilitet. Takođe je i u novinama pročitala da oboljenje izazvano COVID-19 virusom dovodi do smanjenja plodnosti kod žena i muškaraca. Marija nije sigurna da li ona i njen partner treba da se vakcinišu protiv COVID-19.

Da li vakcina izaziva sterilitet?
Ako želite da zatrudnite možda ste čuli glasine o tome da vakcinacija protiv virusa COVID-19 može da izazove sterilitet. Hajde da odmah opovrgnemo ove tvrdnje: Do sada ni jedan kredibilni naučni dokaz ne ukazuje da bilo koja vakcina protiv COVID-19 ima negativan uticaj na plodnost.
Odakle je potekla glasina o sterilitetu?
U decembru 2020. godine nemački naučnik i bivši radnik kompanije Pfizer podelili su teoriju o povezanosti COVID-19 vakcine i steriliteta. Ovakva tvrdnja je izazvala pravu pometnju u javnosti koja i danas traje među skepticima, uprkos jasnom negodovanju naučne zajednice. Teorija se bazira na pogrešnoj pretpostavci da vakcina podstiče imunski sistem da formira antitela koja napadaju sincitin-1, protein ključan za uobičajeno formiranje posteljice. Navodi se da da pomenuti protein deli deo genetičkog koda sa površinskim glikoproteinom koronavirusa, pa se na taj način narušava funkcija posteljice. Iako je dokazano da je ova informacija netačna, glasina o sterilitetu je opstala, naročito na društvenim mrežama i internet okruženju.
Zašto teorija o sterilitetu ne može biti tačna?
1. Vakcina protiv COVID-19 ne utiče na začeće.

Studija iz januara 2022., objavljena u American Journal of Epidemiology uključila je 2000 parova koji su pokušavali da dobiju potomstvo. Rezultati studije ne pokazuju razlike u šansi za začećem među parovima koji su bili vakcinisani i onima koji nisu.

2. Vakcina protiv COVID-19 ne utiče na placentu.

Fetus ne može da preživi bez placente, koja je direktno povezana sa matericom tokom trudnoće. Ako bi imunski sistem, podstaknut vakcinom, napao placentu, uočili bismo povećan broj pobačaja među vakcinisanim ženama, što nije slučaj.

3. COVID-19 vakcina ne utiče na spermatozoide.

Dosadašnja istraživanja nisu pronašla nikakve dokaze da vakcina ima negativan uticaj na spermatozoide. Nije otkrivena razlika u volumenu semene tečnosti, koncentraciji ili pokretljivosti spermatozoida pre i posle vakcinacije.

Da li COVID-19 infekcija može da utiče na moju podnost?
Dok glasine govore o tome kako bi vakcina mogla negativno da utiče na placentu, zapravo je sam koronavirus taj koji ima negativan uticaj. Dosadašnje studije su ukazale da trudnice inficirane virusom SARS-CoV-2 imaju veću šansu za:
• Prevremeni porođaj;
• Nisku telesnu težinu deteta na rođenju;
• Mrtvorođenost;

Potrebna su dalja istraživanja u vezi sa patološkim uticajem koronavirusa na uobičajen razvoj posteljice kod trudnica koje su tokom trudnoće bile inficirane SARS-CoV-2.

Pomenuta studija iz januara 2022. godine ukazala je da je stepen začeća opao za 18% kod parova gde je muški partner bio inficiran koronavirusom u prethodna tri meseca. U roku od nekoliko meseci nakon infekcije, plodnost muškaraca se vraća u normalu. Ali ako planirate potomstvo, važno je znati da infekcija muškog partnera može privremeno uticati na mogućnost začeća.

Kako da se zaštitim?
COVID-19 ima negativan uticaj na plodnost oba partnera, dok je vakcina protiv COVID-19 prema svim dostupnim podacima bezbedna i efikasna.
Kao najbolji vid zaštite, oba partnera bi trebalo da budu vakcinisana protiv COVID-19 i da izbegavaju kontakt sa zaraženim osobama dok pokušavaju da zatrudne i tokom trudnoće. Takođe, o ovim i svim drugim pitanjima u vezi sa planiranjem porodice, potrebno je posavetovati sa svojim izabranim lekarom i ginekologom.

REFERENCE

  1. COVID-19 Vaccines for People Who Would Like to Have a Baby. Online: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
  2. How COVID-19 (and the Vaccine) Can Impact Your Fertility. Online: https://health.clevelandclinic.org/covid-vaccine-and-fertility/

Wesselink, Amelia K., et al. „A prospective cohort study of COVID-19 vaccination, SARS-CoV-2 infection, and fertility.“ American Journal of Epidemiology (2022). https://doi.org/10.1093/aje/kwac011

GLAVNE PORUKE

Infekcija koronavirusom negativno utiče na plodnost oba partnera i time smanjuje mogućnost za začeće. Parovima koji planiraju porodicu preporučuje se vakcinacija protiv COVID-19 kao bezbedan vid zaštite od negativnog uticaja koronavirusa.