Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Istraživači Laboratorije za infodemiju

Aleksandra Jović Vraneš

Redovni profesor Institut za socijalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Ime i prezime

Aleksandra Jović Vraneš

Titula, Afilijacija

Redovni profesor
Institut za socijalnu medicinu
Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Citat

/

Biografija

Prof. dr Aleksandra Jović Vraneš nastavnik je na Katedri za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disetaciju pod nazivom „Ispitivanje zdravstvene pismenosti među korisnicima usluga primarne zdravstvene zaštite “ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine. U Školi javnog zdravlja radi od njenog osnivanja, kao predavač na master i doktorskim programima. Glavna polja interesovanja uključuju promociju zdravlja, zdravstveno vaspitanje i zdravstvenu pismenost, kao i ljudska prava. Od 2019. godine je rukovodilac Centra škole javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite.

Polje ekspertizeSocijalna medicina, javno zdravlje, zdravstvena pismenost, zdravstvena politika

Aleksandar Stevanović

Saradnik u nastavi Institut za socijalnu medicinu Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Ime i prezime

Aleksandar Stevanović

Titula, Afilijacija Saradnik u nastavi Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu
Citat „Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi“ – K. Marks
Biografija Dr Aleksandar Stevanović je saradnik u nastavi Katedre za socijalnu medicinu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  Trenutno pohađa doktorske akademske studije u oblasti javnog zdravlja i zdravstvenu specijalizaciju iz socijalne medicine. Učesnik je brojnih kongresa u zemlji i inostranstvu na temu zdravstvenih inovacija, a 2016. godine Ministarstvo spoljnih poslova Francuske dodelilo mu je titulu mladog ambasadora za ljudska prava.  Fokus njegovih istraživačkih aktivnosti obuhvata merenje opterećenja društva bolešću, infodemiologiju i socijalne determinante zdravlja.  Od 2021. godine, sertifikovani je menadžer infodemije Svetske zdravstvene organizacije.
Polje ekspertize Socijalna medicina, infodemiologija, javno zdravlje, zdravstveni indikatori

Vida Jeremić Stojković

Docent Katedra humanističkih nauka Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Ime i prezime

Vida Jeremić Stojković

Titula, Afilijacija

Docent
Katedra humanističkih nauka
Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Citat

“Imaj hrabrosti da se služiš vlastitim razumom.” – Imanuel Kant

Biografija

Dr Vida Jeremić Stojković završila je osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010., gde je i doktorirala u oblasti javnog zdravlja 2019. godine. Master studije iz bioetike završila je 2021. u okviru zajedničkog programa Clarkson univerziteta/Icahn School of Medicine at Mount Sinai u Njujorku.  Predaje medicinsku sociologiju, medicinsku etiku, bioetiku i komunikaciju u medicini na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Kao istraživač učestvuje na nekoliko međunarodnih projekata iz oblasti javnog zdravlja i istraživačke etike. U istraživačkom smislu fokusirana je na pitanja istraživačke i kliničke etike, izazove u zaštiti zdravlja adolescenata, i sve aktuelnije pitanje faktora koji utiču na ponašanje u vezi sa vakcinacijom.

Polje ekspertizeBioetika, javno zdravlje

Nikola Ilić

Rukovodilac Centar za informacione i komunikacione tehnologije Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Ime i prezime

Nikola Ilić

Titula, Afilijacija

Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija
Centar za informacione i komunikacione tehnologije
Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Citat„Pretpostavka je majka svih grešaka“ –  Eugene Lewis Fordsworthe
Biografija

Dr Nikola Ilić je rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija Centra za inforamacione i komunikacione tehnologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kao doktorant Biomedicinske informatike posvetio se usavršavanju u oblasti onlajn edukacije, digitalnog izdavaštva, prikupljanja i zaštiti podataka. Učestvovao u dizajniranju i implementaciji brojnih informacionih sistema namenjenih upravljanju nastavom, onlajn edukaciji, digitalnom izdavaštvu i organizovanju i upravljanju događajima.

Polje ekspertizeBiomedicinska informatika, onlajn edukacija, zaštita podataka