Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Contact us and feel the creativity. We would love to talk with our great customer.

Austin Office

9606 North MoPac Expressway Suite 700 Austin, TX 78759
ozarktheme@google.com
P: +1 248-785-8545

San Francisco

345 Spear St, San Francisco, CA 94105
ozarktheme@google.com
P: +1 415-763-0000

    Prilog dokument (nije obavezno):