Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu bio je domaćin tehničke konsultacije Svetske zdravstvene organizacije na temu integracije menadžmenta infodemije u nastavne programe studija medicine i javnog zdravlja.

Svečanom otvaranju skupa prisustvovali su visoki zvaničnici kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu, Kopenhagenu i Ženevi, a učesnike su pozdravili predstavnici Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Otvaranje skupa i reč dobrodošlice pripali su dekanu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Lazaru Davidoviću.

Tokom tri dana trajanja konsultacije, predstavnici akademije i institucija visokog obrazovanja radili su na izgradnji globalnog kurikuluma u oblasti infodemiologije, a naš Fakultet je prepoznat kao pouzdan partner i regionalni lider u ovoj oblasti.

Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u okviru Insituta za socijalnu medicinu, a naučne i nastavne aktivnosti istraživača Laboratorije podržala je kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu.

Za više informacija o dosadašnjim i budućim aktivnostima Laboratrije za infodemiologiju i upravljanje infodemijom konsultujte vebstranu naučno-istraživačkih laboratorija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tekst preuzet sa sajta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i možete ga pogledati ovde.